แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลบาบ่อง เขียนโดย เกษมสุข ประทุมชาติ 42
ประกาศ กำหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง เขียนโดย เกษมสุข ประทุมชาติ 42
บัญชีตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก เขียนโดย พงศ์พันธ์ ห่อตระกูล 264
บัญชีตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน เขียนโดย พงศ์พันธ์ ห่อตระกูล 228
บัญชีตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ เขียนโดย พงศ์พันธ์ ห่อตระกูล 387
บัญชีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ เขียนโดย พงศ์พันธ์ ห่อตระกูล 244
ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี2560 เขียนโดย พงศ์พันธ์ ห่อตระกูล 232
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 เขียนโดย พงศ์พันธ์ ห่อตระกูล 265

ประกาศสอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

หนังสือราชการ สถ.