แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
บัญชีตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก เขียนโดย พงศ์พันธ์ ห่อตระกูล 157
บัญชีตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน เขียนโดย พงศ์พันธ์ ห่อตระกูล 150
บัญชีตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ เขียนโดย พงศ์พันธ์ ห่อตระกูล 292
บัญชีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ เขียนโดย พงศ์พันธ์ ห่อตระกูล 171
ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี2560 เขียนโดย พงศ์พันธ์ ห่อตระกูล 156
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 เขียนโดย พงศ์พันธ์ ห่อตระกูล 189

ประกาศสอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

หนังสือราชการ สถ.