ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง เรื่องแผนปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2561 การดำเนินการจัดหาพัสุดและแผนปฏิบัติการตามข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง เรื่องแผนปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2561  การดำเนินการจัดทำแผนดำเนินการจัดหาพัสุดและแผนปฏิบัติการ จัดซื้อ/จัดจ้าง  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง  ประจำปี 2562   รายละเอียด

ประกาศสอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

หนังสือราชการ สถ.