แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2564 เขียนโดย เกษมสุข ประทุมชาติ 39
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง (2563) เขียนโดย เกษมสุข ประทุมชาติ 38
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรียกประชุมสภาองค์การบริการส่วนตำบลผาบ่อง เขียนโดย เกษมสุข ประทุมชาติ 29
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง แผนจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ปี 2562 เขียนโดย เกษมสุข ประทุมชาติ 38
ภาพกิจกรรมการเข้าฝึกอบรมตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริ ระหว่างวันที่ 20 - 22 สิงหาคม 2562 ณ โครงการร้อยใจรักษ์ บ้านห้วยส้าน ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เขียนโดย พงศ์พันธ์ ห่อตระกูล 91
ภาพกิจกรรมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลผาบ่อง พร้อมคณะศึกษาดูงานและอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลผาบ่อง ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 13 - 16 สิงหาคม 2562 เขียนโดย Super User 84
ภาพกิจกรรม อบต.ผาบ่อง ร่วมกิจกรรม โครงการ พม. ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บ้านผาบ่อง หมู่ที่ 1 และ บ้านป่าปุ๊ หมู่ที่ 2 ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เขียนโดย พงศ์พันธ์ ห่อตระกูล 90
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการแข่งขันกีฬาตำบลผาบ่อง ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 4 - 10 มีนาคม 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลเมือง ( ป่าปุ๊มิตรภาพ 29 ) เขียนโดย พงศ์พันธ์ ห่อตระกูล 455
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการ งานประเพณีปอยส่างลองตำบลผาบ่อง ประจำปี 2562 ณ วัดผาบ่องเหนือ ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 28 - 31 มีนาคม 2562 เขียนโดย พงศ์พันธ์ ห่อตระกูล 473
ด้วยศูนย์อยู่ดีมีสุขสวัสดิการสังคมตำบลผาบ่อง กำหนดจัดทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล " ต่อลมหายใจ ต่อสายใยชีวิต " เพื่อจัดซื้อถังออกซิเจนและกายอุปกรณ์ให้กับผู้ป่วยในพื้นที่ตำบลผาบ่องและขอเรียนเชิญร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลในวันพฤหัสบดี ที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ต เขียนโดย พงศ์พันธ์ ห่อตระกูล 360

ประกาศสอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

หนังสือราชการ สถ.