แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ภาพกิจกรรมการเข้าฝึกอบรมตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริ ระหว่างวันที่ 20 - 22 สิงหาคม 2562 ณ โครงการร้อยใจรักษ์ บ้านห้วยส้าน ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เขียนโดย พงศ์พันธ์ ห่อตระกูล 38
ภาพกิจกรรมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลผาบ่อง พร้อมคณะศึกษาดูงานและอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลผาบ่อง ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 13 - 16 สิงหาคม 2562 เขียนโดย Super User 32
ภาพกิจกรรม อบต.ผาบ่อง ร่วมกิจกรรม โครงการ พม. ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บ้านผาบ่อง หมู่ที่ 1 และ บ้านป่าปุ๊ หมู่ที่ 2 ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เขียนโดย พงศ์พันธ์ ห่อตระกูล 39
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการแข่งขันกีฬาตำบลผาบ่อง ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 4 - 10 มีนาคม 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลเมือง ( ป่าปุ๊มิตรภาพ 29 ) เขียนโดย พงศ์พันธ์ ห่อตระกูล 265
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการ งานประเพณีปอยส่างลองตำบลผาบ่อง ประจำปี 2562 ณ วัดผาบ่องเหนือ ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 28 - 31 มีนาคม 2562 เขียนโดย พงศ์พันธ์ ห่อตระกูล 303
ด้วยศูนย์อยู่ดีมีสุขสวัสดิการสังคมตำบลผาบ่อง กำหนดจัดทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล " ต่อลมหายใจ ต่อสายใยชีวิต " เพื่อจัดซื้อถังออกซิเจนและกายอุปกรณ์ให้กับผู้ป่วยในพื้นที่ตำบลผาบ่องและขอเรียนเชิญร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลในวันพฤหัสบดี ที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ต เขียนโดย พงศ์พันธ์ ห่อตระกูล 250
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง เรื่อง แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย พงศ์พันธ์ ห่อตระกูล 90
บัญชีรายชื่อผู้ครอบครองที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ปายฝั่งซ้าย ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ข้อมูลราษฎรที่ครอบครองอยู่ตามบัญชีเดิม เขียนโดย พงศ์พันธ์ ห่อตระกูล 245
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เขียนโดย พงศ์พันธ์ ห่อตระกูล 125
ประชาสัมพันธ์ การบริจาค หนังสือ/สื่อ/สิ่งพิม ให้กับจุดอ่านหนังสือประจำหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลผาบ่อง เขียนโดย พงศ์พันธ์ ห่อตระกูล 118

ประกาศสอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

หนังสือราชการ สถ.