แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564 เขียนโดย เกษมสุข ประทุมชาติ 59
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง เขียนโดย เกษมสุข ประทุมชาติ 130
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง เขียนโดย เกษมสุข ประทุมชาติ 129
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เขียนโดย พงศ์พันธ์ ห่อตระกูล 93

ประกาศสอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

หนังสือราชการ สถ.