แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชาสัมพันธ์ (งบการเงิน) เขียนโดย เกษมสุข ประทุมชาติ 34
โครงการปรับปรุงต่อเติมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านท่าโป่งแดง ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน หมวด(จ่ายขาดเงินสะสม) เขียนโดย พงศ์พันธ์ ห่อตระกูล 124
โครงการปรับปรุงต่อเติมประปา หมู่ที่ 11 บ้านม่อนตะแลง ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน หมวด(จ่ายขาดเงินสะสม) เขียนโดย พงศ์พันธ์ ห่อตระกูล 117
โครงการปรับปรุงต่อเติมคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านป่าปุ๊ ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน หมวด (จ่ายขาดเงินสะสม) เขียนโดย พงศ์พันธ์ ห่อตระกูล 203
โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านห้วยเดื่อ ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน หมวด (จ่ายขาดเงินสะสม) เขียนโดย พงศ์พันธ์ ห่อตระกูล 160
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านห้วยโป่งกาน ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน หมวด (จ่ายขาดเงินสะสม) เขียนโดย พงศ์พันธ์ ห่อตระกูล 132
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านห้วยโป่งกาน (หย่อมบ้านนาเจ็ดล๊อก) หมู่ที่ 6 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน หมวด(เงินจ่ายขาดเงินสะสม) เขียนโดย พงศ์พันธ์ ห่อตระกูล 369
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขยายทางเบี่ยงเพื่อการท่องเที่ยวปากทางเข้าบ้านท่าโป่งแดง หมู่ที่ 5 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน หมวด(จ่ายขาดเงินสะสม) เขียนโดย พงศ์พันธ์ ห่อตระกูล 146
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน หมวด(จ่ายขาดเงินสะสม) เขียนโดย พงศ์พันธ์ ห่อตระกูล 131
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เขียนโดย พงศ์พันธ์ ห่อตระกูล 146

ประกาศสอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

หนังสือราชการ สถ.