แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการปรับปรุงต่อเติมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านท่าโป่งแดง ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน หมวด(จ่ายขาดเงินสะสม) เขียนโดย พงศ์พันธ์ ห่อตระกูล 43
โครงการปรับปรุงต่อเติมประปา หมู่ที่ 11 บ้านม่อนตะแลง ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน หมวด(จ่ายขาดเงินสะสม) เขียนโดย พงศ์พันธ์ ห่อตระกูล 39
โครงการปรับปรุงต่อเติมคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านป่าปุ๊ ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน หมวด (จ่ายขาดเงินสะสม) เขียนโดย พงศ์พันธ์ ห่อตระกูล 90
โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านห้วยเดื่อ ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน หมวด (จ่ายขาดเงินสะสม) เขียนโดย พงศ์พันธ์ ห่อตระกูล 67
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านห้วยโป่งกาน ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน หมวด (จ่ายขาดเงินสะสม) เขียนโดย พงศ์พันธ์ ห่อตระกูล 40
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านห้วยโป่งกาน (หย่อมบ้านนาเจ็ดล๊อก) หมู่ที่ 6 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน หมวด(เงินจ่ายขาดเงินสะสม) เขียนโดย พงศ์พันธ์ ห่อตระกูล 87
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขยายทางเบี่ยงเพื่อการท่องเที่ยวปากทางเข้าบ้านท่าโป่งแดง หมู่ที่ 5 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน หมวด(จ่ายขาดเงินสะสม) เขียนโดย พงศ์พันธ์ ห่อตระกูล 57
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน หมวด(จ่ายขาดเงินสะสม) เขียนโดย พงศ์พันธ์ ห่อตระกูล 53
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เขียนโดย พงศ์พันธ์ ห่อตระกูล 73
ประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง โดยได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย พงศ์พันธ์ ห่อตระกูล 78

ประกาศสอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

หนังสือราชการ สถ.