แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล ขนาดกว้าง 23.00 เมตร ยาว 43.00 เมตร หมู่ที่ 4 บ้านแม่สะกึด ด้วยวิธีประกวดราคา เขียนโดย พงศ์พันธ์ ห่อตระกูล 223
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ที่ 4 บ้านแม่สะกึด ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย พงศ์พันธ์ ห่อตระกูล 172
สรุปผลการดำเนินการก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านแม่สะกึด-บ้านท่าโป่งแดง จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,910.50 ตารางเมตร ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย พงศ์พันธ์ ห่อตระกูล 304
เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 9/2557 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 เขียนโดย แสนยานุภาพ สารสุข 234
เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 5/2557 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 เขียนโดย แสนยานุภาพ สารสุข 301
เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 1/2557 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2556 เขียนโดย แสนยานุภาพ สารสุข 247

ประกาศสอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

หนังสือราชการ สถ.