แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ อบต.ผาบ่อง เรื่อง ประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุก ( ดีเซล ) ขนาด 1 ตัน เครื่องยนต์ 2400 ซีซี เขียนโดย พงศ์พันธ์ ห่อตระกูล 126
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 23.00 เมตร ยาว 43.00 เมตร หมู่ที่ 4 บ้านแม่สะกึด ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ( ประกาศรอบที่ 2 ) เขียนโดย พงศ์พันธ์ ห่อตระกูล 303
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ที่ 4 บ้านแม่สะกึด ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย พงศ์พันธ์ ห่อตระกูล 334
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ที่ 4 บ้านแม่สะกึด ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย พงศ์พันธ์ ห่อตระกูล 562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง เรื่อง ราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้าง สนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 23.00 เมตร ยาว 43.00 เมตร หมู่ที่ 4 บ้านแม่สะกึด ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย พงศ์พันธ์ ห่อตระกูล 466
สอบราคาซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนหลักสูตรขั้นพื้นฐาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย แสนยานุภาพ สารสุข 6692
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 10 บ้านหัวน้ำแม่สะกึด ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย แสนยานุภาพ สารสุข 931
การจ้างเหมาโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 6 บ้านห้วยโป่งกาน ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง ลงวันที่ 6 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เขียนโดย Super User 1573
การจ้างเหมาโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 บ้านแม่สะกึด ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง เขียนโดย Super User 408
สอบราคาจ้างเหมาโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลส์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 บ้านแม่สะกึด ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เขียนโดย Super User 418

ประกาศสอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

หนังสือราชการ สถ.