แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำวันที่ 15/08/2561 เพื่อพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 เขียนโดย พงศ์พันธ์ ห่อตระกูล 94
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำวันที่ 10/08/2561 เพื่อพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 เขียนโดย พงศ์พันธ์ ห่อตระกูล 86
ภาพการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 13 มิ.ย.2561 เขียนโดย พงศ์พันธ์ ห่อตระกูล 297
รายงานการประชุมสภาสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 - 3 วันที่ 18,21 กันยายน 2560 , 2 ตุลาคม 2560 เขียนโดย พงศ์พันธ์ ห่อตระกูล 91
รายงานการประชุมสภาสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 27 มีนาคม 2560 เขียนโดย พงศ์พันธ์ ห่อตระกูล 106
รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 10 -15 ธันวาคม 2560 เขียนโดย พงศ์พันธ์ ห่อตระกูล 95
รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 1 -15 สิงหาคม 2560 เขียนโดย พงศ์พันธ์ ห่อตระกูล 184
รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 1 -15 มิถุนายน 2560 เขียนโดย พงศ์พันธ์ ห่อตระกูล 113
รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 1 -15 กุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย พงศ์พันธ์ ห่อตระกูล 79
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2561 ประจำวันที่ 10/05/2561 เขียนโดย พงศ์พันธ์ ห่อตระกูล 81

ประกาศสอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

หนังสือราชการ สถ.