ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2562 วันที่ 25 มี.ค. 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง

ภาพการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2562   วันที่ 25 มี.ค. 2562 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง

53531841 1144612072414154 8863013255539326976 n


54514178 417670492329542 2173311880511094784 n


54524112 353271418622371 3056314829665992704 n


55467848 257365941885710 2022427922760990720 n


55480100 786791208360252 4454732709247320064 n


55917911 337204370244037 7417182278494715904 n


56286696 529025240958441 3454197756699082752 n


56209382 2252146651495371 8024234154407231488 n

ประกาศสอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

หนังสือราชการ สถ.