ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำวันที่ 27 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง

ภาพการประชุมสภาสมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2   ประจำวันที่  27 กันยายน 2561  ณ  ห้องประชุมสภา ชั้น 2  องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง

42552757 1769542939839110 8923909148697952256 n


42512704 321264185090169 8625153869288046592 n


42572736 1866680983379302 246113454400733184 n


42600705 309899956471101 4940734290586501120 n


42653828 2203281303220679 413024232939716608 n


42656957 2047358398648466 3338351957466152960 n


42660565 1570742239772179 6045910628038606848 n


42668530 296661307727920 7691132880524673024 n


ประกาศสอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

หนังสือราชการ สถ.