ติดต่อเรา

ที่อยู่

          องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง  85  หมู่ ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000

          โทรศัพท์ :  0-5368-6048   โทรสาร :   0-5368-6257

 

          Facebook : http://www.facebook.com/องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง

กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น  http://www.dla.go.th/

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  https://www.nhso.go.th/FrontEnd/Index.aspx

เว็บไซต์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  http://www.maehongson.go.th/th/

เว็บไซต์คลังข่าวกระทรวงมหาดไทย  http://newskm.moi.go.th/

ประกาศสอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

หนังสือราชการ สถ.