แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เขียนโดย สำนักปลัด 2
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เขียนโดย สำนักปลัด 2
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง เรื่อง ประการใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เขียนโดย พงศ์พันธ์ ห่อตระกูล 132
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง เรื่อง ประการใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เขียนโดย พงศ์พันธ์ ห่อตระกูล 139
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เขียนโดย พงศ์พันธ์ ห่อตระกูล 491
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2558 เขียนโดย พงศ์พันธ์ ห่อตระกูล 340
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2557 เขียนโดย Super User 318

ประกาศสอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

หนังสือราชการ สถ.